Konfirmationshögtid

Konfirmationshögtid Redovisning och Gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan. Pingstdagens tema: Den heliga Anden. Emma Rudäng, Jean-Claude Marclay, Frida Martinsson, Märta Eriksson och konfirmanderna